Cannock Chase – Beheersingskader en nulmeting ISAE2402

Cannock Chase helpt organisaties om het facturatie en debiteurenproces ‘best practice’ in te richten: effectief, klantvriendelijk, digitaal en tegen de laagste kosten. Door advies, procesverbetering en outsourcing. Alle informatie wordt betrouwbaar, tijdig, juist en met de nodige vertrouwelijkheid (AVG) behandeld.

Tacstone ondersteunde Cannock Chase en dochtermaatschappij X-Pact met de 0-meting voor de ISAE certificering, op basis waarvan efficiënt een geslaagde certificering kon worden doorlopen.