Cannock Chase – Beheersingskader en nulmeting ISAE2402

Cannock Chase helpt organisaties om het facturatie en debiteurenproces ‘best practice’ in te richten: effectief, klantvriendelijk, digitaal en tegen de laagste kosten. Door advies, procesverbetering en outsourcing. Alle informatie wordt betrouwbaar, tijdig, juist en met de nodige vertrouwelijkheid (AVG) behandeld.

Tacstone ondersteunde Cannock Chase en dochtermaatschappij Cannock Outsourcing met de 0-meting voor de ISAE certificering, op basis waarvan efficiënt een geslaagde certificering kon worden doorlopen.