Voorkom onnodige extramurale uitval door slimme ICT

Tacstone is al jaren een specialist in het adviseren van Cure en Care zorginstellingen. Wij zien dagelijks dat als gevolg van de vele veranderingen in 2015 (stelselwijziging, softwareaanpassingen etc.) veel Care instellingen te maken krijgen met fouten in de registraties van medewerkers waardoor de zorgproductie niet volledig kan worden gefactureerd. Dit geeft natuurlijk grote problemen! Een van de belangrijkste oorzaken is de taakverschuiving van de indicaties: van CIZ naar wijkverpleging. De (administratieve) druk op de wijkverpleegkundigen is groot en er vinden veel, vaak papieren, handelingen plaats die foutgevoelig zijn.

Ondersteuning door de softwareleverancier is vaak duur, de oplossingen zijn complex (zoals implementeren ECD) en vergen veel training van de medewerkers. Speciaal hiervoor is door Zooma, een bedrijf gespecialiseerd in het bouwen van apps, waarmee Tacstone samenwerkt, een app ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Dagelijks worden er nieuwe cliënten in het systeem van de zorgorganisatie opgenomen. Hiervoor is een indicatiestelling nodig. De app kan worden gebruikt om een indicatie te stellen en een zorgplan te maken. De app is eenvoudig in gebruik en voert de nodige validaties uit, zodat foute invoer onmogelijk is.

Care en Cure1Care en Cure2

Voorheen werd de indicatie handmatig op de ouderwetse manier met pen en papier opgenomen, ingescand en overgetypt in het planningsysteem. Dat is een foutgevoelig en tijdrovende klus. De app heeft als output PDF-bestanden die zo zijn opgemaakt dat ze precies overeenkomen met de gegevens die voor het planningssysteem nodig zijn.

Voordelen :

  • Snelle invoer door gebruik te maken van slimme lijstjes die dmv touch te bedienen zijn
  • Duidelijke validatie zodat fouten geminimaliseerd worden en uitval wordt voorkomen
  • Gegroepeerde en berekende output afgestemd op het planningsysteem
  • Geen papieren formulieren meer nodig
  • Geen onduidelijkheden door onleesbaar handschrift


Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met Mark de Poorter via mark.depoorter@tacstone.nl.