Tacstone helpt bij ingrijpende wijzigingen zorgstelsel

Vanaf 1 januari aanstaande verandert er veel in de zorg. Zorgaanbieders en hun cli├źnten krijgen te maken met een andere legitimatie voor de zorg, andere zorgproducten en veranderende financieringsstromen. Dit alles heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering in de zorgketen. Processen, besturing en IT systemen moeten worden aangepast.

Omdat de exacte inhoud van nieuwe wetten en procedures pas in een laat stadium duidelijk zijn geworden, vinden de benodigde aanpassingen onder grote tijdsdruk plaats. Het is een enorme uitdaging voor de betreffende instellingen om tijdig gereed te zijn en de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen. Tacstone helpt hierbij en ondersteunt meerdere grote zorgbedrijven zodat zij op 1 januari gereed zijn voor de vereiste registratie en daarna kunnen voldoen aan alle gestelde eisen.