Tacstone geeft RPA training aan Credit Managers voor PE-punten

VVCM RPA training

Afgelopen week gaven Rick Teunissen, Mike Bos en Jack Klein-Schiphorst een RPA training aan een groep Credit Managers.

RPA Training

Deze RPA training was georganiseerd in samenwerking met Vereniging Voor Credit Management (VVCM) en een vervolg op een eerder gegeven RPA training in november 2019. Deze RPA training bestond uit een ochtend- en middagprogramma. Allereerst hebben de deelnemers een duidelijk beeld gekregen van wat RPA inhoudt en welke mogelijkheden deze nieuwe technologie biedt binnen het vakgebied credit management. Na een korte herhaling van de vorige keer met o.a. het demonstreren van enkele praktijkvoorbeelden, het delen van onze implementatie aanpak en het doornemen van een business case, hebben de credit managers in de middag zelf een software robot gebouwd in UiPath Studio. Met deze ervaring op zak konden de deelnemers ervaren hoe laagdrempelig RPA is, en welke kansen er op dit gebied liggen binnen de afdeling credit management in hun organisatie.

RPA & Credit Management

Credit managers voeren verschillende werkzaamheden uit, waaronder het innen van vorderingen, (vooraf) inschatten van mogelijke insolventierisico’s en  ondersteunen van commerciële en marketing doelstellingen. RPA is een relatief jonge trend die goed past binnen de werkzaamheden van credit management. Organisaties maken steeds meer gebruik van software robots binnen dit vakgebied om administratieve, repetitieve taken uit te voeren. Enkele voorbeelden van credit management processen waarin onze klanten RPA toepassen zijn het:

  • klaarzetten van incasso’s
  • vereffenen van openstaande nota’s
  • aanmaken van boekingen en betalingsregelingen
  • aanmaken of sluiten van derden dossiers
  • afboeken van kleine verschillen
  • controleren van klantgegevens en dossiers op juistheid en volledigheid

Naast forse kosten- en tijdsbesparingen, resulteert het inzetten van RPA om processen/taken te automatiseren ook in procesverbetering (minder fouten), kortere doorlooptijden, meer inzicht en analyse, verbeterde compliance en meer werkplezier.

Vereniging Voor Credit Management (VVCM)

De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) behartigt sinds de oprichting in 1990 de belangen van iedereen die binnen het Credit Management werkzaam is. Een belangrijk doel is het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van nieuwe vakkennis over (technologische) ontwikkelingen. Deze kennis wordt gedeeld middels het organiseren van inhoudelijke trainingen, meet-ups en een terugkerende collegetour. Mede door deze inzet heeft het vakgebied credit management zich de laatste jaren in een hoog tempo ontwikkeld.

Meer informatie?

Bent u werkzaam op het gebied van credit management en geïnteresseerd in een RPA training, proces selectie workshop of pilot? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

RPA credit management