Tacstone en Nederlandse partners ondertekenen convenant voor Smart Mobility samenwerking

Op 20 december waren in Haarlem de Nederlandse partners aanwezig om een convenant voor S4C te ondertekenen.S4C staat voor Smart Mobility Solutions for Connected, Clean and Autonomous Transportation Needs . Bij deze ondertekeningsceremonie, waar de samenwerking tussen Nederland en Californië op het gebied van smart e-mobility werd bezegeld waren onder andere Allego, Provincie NH, APPM, TNO en Peter van Deventer namens het Nederlandse consulaat in Californië aanwezig. Tacstone tekent mee als Advisory Board member van het programma en partner van het eerste uur.

s4c-ondertekening

S4C ondertekening met de Nederlandse partners in Haarlem

Eerder, op 8 oktober werd dit samenwerkingsverband op de residentie van de Consul Generaal in San Francisco al ondertekend. Deze ondertekening vond plaats tijdens de STORM Worldtour 2016, een wereldreis van studenten van de TU Eindhoven op een elektrische motorfiets. Naast Tacstone participeren in dit samenwerkingsprogramma partijen zoals TomTom, NXP en Brainport.

Premier Mark Rutte met de elektrische motorfiets van TU Eindhoven

Premier Mark Rutte met de elektrische motorfiets van TU Eindhoven

Het convenant, waarvoor Tacstone als penvoerder optreedt, is gericht op verregaande samenwerking en business ontwikkeling op het gebied van Clean Mobility (elektrisch rijden), Smart Grid, Smart Mobility en Big Data. Denk bij Big Data aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en diensten zoals laden, delen, betalen en traffic control.

Het S4C programma, geleid vanuit het Consulaat in San Francisco en het Governor’s Office in Sacramento door Diplomatiek Liaison Peter van Deventer, is een logisch vervolg op het reeds bestaande Coast-to-Coast (C2C) programma waarin Tacstone de afgelopen 4 jaar participeerde. Dit programma richtte zich met name op elektrisch rijden, maar S4C heeft een veel bredere scope. S4C is, naast Clean Mobility (Electric Vehicles), ook gericht op samenwerking en business ontwikkeling op het gebied van Smart Grid (Vehicle to Grid) en Smart Mobility (Smart cars en Connected cars). Daarnaast genereren de voertuigen van de toekomst enorme hoeveelheden gegevens (Big Data) waarmee tal van diensten zoals laden, delen, betalen, traffic control, identificatie en andere services kunnen worden ontwikkeld.

Het programma S4C stimuleert dat overheden en bedrijfsleven vanuit Californië en Nederland elkaar optimaal weten te vinden en actief kunnen samenwerken. Daarnaast maken de overheden van Californië en Nederland in het kader van S4C hele concrete afspraken over het bevorderen van Smart Mobility via o.a. wetgeving en financiële fondsen.

Dit nieuwe programma richt zich op kennisontwikkeling en innovatie-uitwisseling tussen bedrijven uit zowel de VS als Nederland, kennisinstituten en overheden. S4C streeft naar versterking van samenwerkingsverbanden en positionering van de Nederlandse en Amerikaanse industrie in de Smart Mobility markt. Dat moet resulteren in minstens 5 projecten, met een verwachte marktwaarde van €5 miljoen.

De toepassing van Big Data in de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten gaat een enorme vlucht nemen

De toepassing van Big Data in de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten gaat een enorme vlucht nemen

PIB doelstellingen

Het vierjarig PIB (Partners for International Business) convenant heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • Het verbinden van de innovatiekracht tussen beide regio’s op het gebied van Smart Mobility
  • Het creëren van marktkansen voor de Nederlandse bedrijven
  • Het aantrekken van investeringen door Amerikaanse bedrijven in de Smart Mobility markt in Nederland

Partners for International Business (PIB)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners for International Business uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Handelsmissie Minister van EZ en ZKH Prins Constantijn

In januari 2017 zal onze Minister van EZ, Henk Kamp, samen met ZKH Prins Constantijn, een missie leiden naar San Francisco. Tijdens deze missie zullen aanvullende afspraken tussen Nederland en Californië worden ondertekend over verdere samenwerking op het gebied van Smart Mobility. Tacstone zal ook hierbij vertegenwoordigd zijn.

Deelnemende partijen

De bedrijven die deel uitmaken van  S4C zijn Tacstone, APPM, Alliander/Allego, TomTom, NXP, Brainport, EV4LLC, e-Traction, EVBOX, Itility, Greenlots en EVCharge4U. Daarnaast hebben de volgende organisaties het convenant ondertekend: TU Eindhoven, Ohio State University/Center for Automotive Research/City of Columbus, UCDavis, TNO en de provincie Noord-Holland. Tacstone is penvoerder van S4C.

Ondertekening van het S4C convenant in San Francisco

Ondertekening van het S4C convenant in San Francisco

Meer lezen?

Zie ook de volgende links:
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/vernieuwde-smart-mobility-samenwerking-tussen-nederland-en-midwesten-vs
http://coast2coastev.org/?event=storm-goes-usa
https://www.tue.nl/onderzoek/strategic-area-energy/over-energy/newsletters/newsletter-2016-04/storm-eindhoven/