Sena – Strategische Jaarplanning

Sena beheert de rechten van circa 30.000 muzikanten en producenten. Zij krijgen een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. De toenemende digitalisering van muziekgebruik zelf en de mogelijkheden om muziekgebruik internationaal te traceren, te analyseren en te verwerken voor de rechthebbenden, creëert kansen voor Sena en zorgt tegelijkertijd voor “disruptieve” bedreigingen. Tacstone ondersteunde Sena bij het formuleren van een concreet uitgewerkte visie op de kansen en bedreigingen van nieuwe technologieën en een realistisch meerjarenbeleidsplan.

Doelstelling

Doelstelling van dit project was om, uitgaande van de huidige missie van Sena, de externe ontwikkelingen in kaart te brengen om met het management team te bepalen op welke wijze Sena voor haar stakeholders zoveel mogelijk waarde kan toevoegen, en wat dit betekent voor de organisatie en voor organisatie-overstijgende samenwerkingen. Dit plan moest in een korte doorlooptijd worden gerealiseerd.

Aanpak

De input is, naast het zoeken en raadplegen van externe bronnen door Tacstone, door het management van Sena geleverd in de vorm van relevante documenten en bronnen en middels een beperkt aantal interactieve workshops die door Tacstone zijn gefaciliteerd en in hoge mate bijdroegen aan draagvlak voor het te formuleren meerjarenbeleid. De methode die Tacstone hanteerde is gebaseerd op de in vele projecten beproefde “nieuw businessplanning” aanpak, die in korte tijd leidt tot een onderbouwd en realistisch businessplan. Inhoudelijk is veel aandacht besteed aan de digitalisering in de muziekrechten industrie die de driver is achter fundamentele veranderingen die leiden tot kansen en bedreigingen.

Resultaat

Het resultaat is een bondig beleidsplan (horizon 2016-2020) dat modulair is opgebouwd en te onderhouden is door het management van Sena zelf. Dat geldt ook voor het bijbehorend financieel model dat in Excel is opgesteld en dat eenvoudig en transparant van opzet is, met een duidelijk onderscheid tussen invoer, berekeningen en uitvoer (gekoppeld aan het beleidsplan).

SENA