Rondetafel bijeenkomst 30 mei 2017

Op 30 mei jl. organiseerde Tacstone een Ronde Tafel Bijeenkomst in Utrecht. Het centrale thema was Governance en Risicomanagement voor pensioenfondsen.

Een goed opgezet en efficiënt werkend systeem van integraal risicomanagement zorgt ervoor dat bestuurders van pensioenfondsen beter kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden en hieruit voortvloeiende risico’s en zich beter kunnen verantwoorden naar hun interne en externe toezichthouders en stakeholders. De vele ontwikkelingen op dit gebied waren aanleiding voor Tacstone om met een selecte groep bestuurders van pensioenfondsen eens van gedachten te wisselen over het onderwerp risicomanagement.

RTC pensioenfondsen

Rob Uiterlinden startte de bijeenkomst door aandacht te geven aan de veranderende interne en externe omstandigheden en de mogelijke impact op de pensioenwereld. Hij schetste een helder beeld van de standpunten van de verschillende (potentiele) regeringspartijen op het onderwerp pensioen en de mogelijke impact hiervan op de rol van de fondsbestuurder.

Mila Hoekstra benadrukte in haar bijdrage het belang om als bestuur de kern van de taak steeds voor ogen te houden. Wat zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten voor een fondsbestuurder? Of het nu gaat om het bestuursmodel, het risicomanagementsysteem of over de uitbestedingskeuzes en – relaties. Vanuit het vastgestelde doel en de gekozen middelen is het steeds de kunst om op koers te blijven. Een open en kritische blik is hierbij cruciaal.

Lex Rademaker besprak hoe de ‘guidance normenkader beleggingskennis’ van DNB (december 2016) zich in de fondspraktijk vertaalt: hoe verkrijg je aantoonbaar countervailing power op je fiduciair/ vermogensbeheerder? Welke besparingen zijn te realiseren, zonder het risk management framework volledig overhoop te halen? Aan de hand van prikkelende stellingen en voorbeelden liet Lex zien waar fondsbestuurders efficiencywinst kunnen behalen en hoe vermogensbeheer optimaal kan worden ingekocht en uitgevoerd.

Jim Emanuels tenslotte ging in op actuele thema’s rondom het beheersen van ICT risico’s. Deze beheersing vereist goed inzicht in de rol van ICT in de strategie en processen en een visie op (en actieve betrokkenheid bij) het inrichten van de beheersing. Jim koppelt de impact van actief sturen op ICT risico’s aan integraal risicomanagement, zoals wordt benoemd in de governance code. Duidelijk werd dat fondsbestuurders hierbij vanuit hun eerstelijns verantwoordelijkheid een centrale rol spelen, ook naar hun uitvoerende partners. De gezamenlijke conclusie van de aanwezigen was dat er op dit onderwerp nog veel werk te verzetten valt voor de meeste fondsbestuurders.