Een nieuwe wet voor de ROC’s: de poort moet open!

roc1

Met ingang van het nieuwe schooljaar geldt de nieuwe wet Toelatingsrecht voor mbo-instellingen. Onze regering wil dat méér jongeren de opleiding van hun keus kunnen volgen. Instellingen zijn daarom vanaf nu verplicht om iedereen die zich uiterlijk 1 april aanmeldt (en voldoet aan de eisen) toe te laten. ‘Zomaar’ weigeren aan de poort mag niet meer. Een goed advies geven over de best passende studierichting uiteraard wel. De impact van de nieuwe wet kan groot zijn. Als een instelling zijn zaakjes niet op orde heeft dreigen mogelijk klachten en of claims . Hoe pak je dit aan?

Leerlingen die zich voor het volgende studiejaar uiterlijk op 1 april aanmelden, hebben het recht om toegelaten te worden tot de opleiding van hun keuze. De regering wil dat ook kansarme leerlingen een betere toegang krijgen tot passend onderwijs en via die weg ook meer kans hebben op de arbeidsmarkt. ROC’s moeten hierbij helpen en mogen geen drempels opwerpen.

Deze wet is een reactie op veelvuldige klachten dat jongeren steeds vaker werden geweigerd op het mbo zonder geldige reden. Ze krijgen dan te horen dat zij een ongemotiveerde houding hebben, te oud zijn of een zgn. ‘stapelaar’ zijn. Hier speelt bijvoorbeeld mee dat deze ‘stapelaars’ financieel minder interessant zijn voor scholen, omdat zij lagere vergoedingen krijgen voor scholieren die langer over hun studie doen.

Tacstone ondersteunt onderwijsinstellingen om tijdig klaar te zijn voor de nieuwe wet. ‘Klaar zijn’ wil zeggen dat tenminste aan de volgende 4 voorwaarden is voldaan:

  1. Het beleid is op orde: alle beleidskeuzes t.a.v. procedures en toe te passen criteria in de toelating zijn volledig in lijn met de nieuwe wet.
  2. Eenduidige communicatie: alle (interne en externe) uitingen zoals opleidingsteksten op de website, brochures, nieuwsbrieven, etc. zijn onderling consistent en in lijn met het gewijzigde beleid;
  3. Procedures en ICT systemen zijn op orde: denk aan werkinstructies, aanleggen van dossiers, (her)inrichting van de aanmeldmodules, processen rondom het studenteninformatiesysteem etc.
  4. Medewerkers zijn goed voorbereid: er zijn veel verschillende medewerkers betrokken bij de intake van nieuwe leerlingen. Zorg ervoor dat iedereen beschikt over de juiste (en dezelfde) kennis van het nieuwe beleid en de doorvertaling daarvan in de gesprekken met de leerlingen. Hiervoor zijn gerichte trainingen nodig.

In het hetzelfde studiejaar zal het bindend studieadvies (BSA) breed worden ingevoerd. Het BSA houdt in dat een instelling in het eerste opleidingsjaar van een leerling kan besluiten dat deze tóch niet de juiste keuze heeft gemaakt en de opleiding moet beëindigen. De instelling zal dan samen met die leerling op zoek gaan naar een beter passende opleiding.

Tacstone beschikt over de specifieke expertise om de betreffende wetten te vertalen naar visie en beleid en deze keuzes vervolgens uit te werken in de onderwijsspecifieke ICT-systemen en procedures. Tacstone verzorgt desgewenst ook maatwerktrainingen. Onze adviseurs hebben praktische ervaring met het invoeren van de genoemde wetgeving.

Is uw instelling tijdig klaar met de voorbereidingen op de nieuwe wetgeving? Heeft u vraagtekens bij de gemaakte beleidskeuzes? Of wellicht behoefte aan een second opinion op de gekozen aanpak? Neem dan contact op met onze experts Jim Emanuels (06 14013195) of Mark de Poorter (06 14551280).

roc2