Onderlinge ’s Gravenhage – Herontwerp PARP

Onderlinge ’s Gravenhage (OG) is een pensioenverzekeraar. Productontwikkeling en –productreview (PARP) zijn complexe, intensieve en dynamische processen, waarin voldaan moet worden aan de nodige checks en balances om op een evenwichtige wijze het belang van klanten  te waarborgen. Er gelden wettelijke eisen t.a.v. de kwaliteit van dit proces en DNB en AFM zijn op dat gebied de toezichthouders. Tacstone ondersteunde OG bij het in korte tijd evalueren, optimaliseren en documenteren van het PARP proces, inclusief de beheersingsmaatregelen.

Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit van het productontwikkeling- en reviewproces (PARP), inclusief de aantoonbare interne beheersing van dit proces, waarmee tegelijkertijd ook voldaan wordt aan de eisen van interne en externe toezichthouders.

Aanpak

Op basis van reeds beschikbare informatie over het huidige proces, de beoordelingen hiervan door interne en externe stakeholders in een aantal tekortkomingen gesignaleerd en zijn mede op basis van door Tacstone aangedragen “best practices” door een team onder leiding van de proceseigenaar van OG, verbeteringen voorgesteld en na goedkeuring doorgevoerd in nieuwe procesdocumentatie.

Resultaat

Het resultaat is een in opzet verbeterd proces dat met draagvlak van proceseigenaar en tweedelijns betrokkenen aan de directie is voorgelegd ter goedkeuring en ook gebruikt zal worden als verantwoording van de aangebrachte verbeteringen richting de externe toezichthouder. Belangrijk onderdeel van de verbeteringen is gelegen in het expliciet maken van de waarborgen en vastleggingen van beoordeling en goedkeuring van productwijzigingen. Hierbij speelt de (digitale) workflow en het versiebeheer van documenten een essentiële rol.

Onderlinge 's-Gravenhage