Inhouse workshop ontwikkeling visie en meerjarenplanning voor pensioenfondsen

Tacstone Consulting heeft een aanpak ontwikkeld waarmee we pensioenfondsen helpen een visie en een meerjarenbeleid te ontwikkelen.

Pensioenfondsen bevinden zich in een situatie waarin van veel verschillende grote bedreigingen sprake is. Pensioenfondsen lijken geen kant op te kunnen en dreigen hierdoor voor onmogelijke keuzes te worden gesteld:

  • Depositorente: het stimuleringsbeleid van de ECB drukte de rente naar historisch lage waarden, waardoor de waarde van verplichtingen stijgt en tegelijkertijd beleggen in minder risicovolle posities (obligaties) een te laag rendement geeft.
  • Beurssentiment: de beurs is zeer volatiel en het kiezen voor hoogrenderende effecten wordt risicovoller. Risico’s die pensioenfondsen niet mogen nemen.
  • Levensverwachting: de levensverwachting van deelnemers stijgt nog steeds en zal de omvang van de noodzakelijke verplichtingen  verder opstuwen.
  • Overheidsbeleid: de overheid en toezichthouders stellen zware eisen aan de waardering van verplichtingen (rentetermijnstructuur) en asset mix waardoor de speelruimte klein is geworden.  De overheid broedt op de totstandkoming van een nieuw pensioenstelsel waardoor  fondsen vermoedelijk grote veranderingen te wachten staan.
  • Deelnemers: zijn ontevreden, nieuwe kortingen worden in het vooruitzicht gesteld. Ze wantrouwen de fondsen steeds meer en begrijpen de situatie niet (hoge reserves, geen indexatie, mogelijk wel kortingen).

Het credo “stilzitten wanneer je geschoren wordt” zal hier niet helpen. Deelnemers verwachten dat het pensioenfonds hun belangen goed verdedigt en verwachten daarom een visie van hun fonds  (wat gaan we doen, waarom en wat levert het voor mij op?). Deze opdracht is geen gemakkelijke en een unieke qua complexiteit in de historie van de Nederlandse pensioenwereld.

Sectorspecifieke inhouse workshop door specialisten van Tacstone

Tacstone Consulting heeft een aanpak ontwikkeld waarmee wij Bestuurders, Directies en leden van Raden van toezicht van pensioenfondsen helpen een visie en een meerjarenbeleid te ontwikkelen. In een inhouse workshop van twee dagdelen leggen wij de werking van de methode uit en krijgt u de gelegenheid ermee te oefenen. Daarbij wordt ingegaan op de specifieke situatie van uw fonds.

De workshop wordt verzorgd door Prof. Dr. Jim Emanuels, drs. Bart Verweij en Rob Uiterlinden RC en behandelt in hoofdlijnen:

  • Het belang van de aandachtspunten bij strategievorming voor pensioenfondsen;
  • De inhoud van en relatie tussen missie, visie, SWOT, strategische doelen en planvorming;
  • Concrete toepassing van deze kernbegrippen op uw eigen pensioenfonds in een aantal werkvormen.

Meer informatie?
Voor meer informatie en een nadere kennismaking kunt u contact opnemen met Mark de Poorter: +31 (0)6 14 55 12 80   / mark.depoorter@tacstone.nl

Workshop