Evean – Uniformering en digitalisering

Evean is een zorginstelling die specialistische verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord-Holland aanbiedt. Samen met Tacstone is binnen Evean een project gerealiseerd waarbij één nieuwe organisatiestructuur, één nieuwe werkwijze en één nieuw systeem de hoofddoelstelling was. Uiteindelijk zijn ruim 4000 medewerkers via e-learning en specifieke trainingen opgeleid om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. Minder papier, meer digitaal door introductie van tablets en smartphones. Naast de technische en organisatorische implicaties vergde dit een sterke cultuurverandering.