Evean – Uniformering en digitalisering

evean

Evean is een zorginstelling die specialistische verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord-Holland aanbiedt. Samen met Tacstone is binnen Evean een project gerealiseerd waarbij één nieuwe organisatiestructuur, één nieuwe werkwijze en één nieuw systeem de hoofddoelstelling was. Uiteindelijk zijn ruim 4000 medewerkers via e-learning en specifieke trainingen opgeleid om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. Minder papier, meer digitaal door introductie van tablets en smartphones. Naast de technische en organisatorische implicaties vergde dit een sterke cultuurverandering.

De aanleiding

Binnen Evean werd de urenregistratie nog grotendeels handmatig ingevuld en ingevoerd door medewerkers van het regionale bedrijfsbureau. Ook de roostering werd via papier uitgedeeld. Dit koste veel tijd en veroorzaakte ook de nodige fouten. Daarnaast was er geen sprake van 1 uniforme werkwijze waardoor er achteraf veel uitzoekwerk was wat ten koste ging van een volledige en tijdige declaratie van de zorgproductie.

Besloten is om de werkzaamheden van de verzorgenden/ verpleegkundigen meer te digitaliseren en uniformeren om zodoende in staat te zijn een betrouwbare en snellere declaratie van de zorgproductie te faciliteren. Een intensief implementatietraject is afgerond met ruim 4000 verzorgenden.

Resultaten

  • 4000 opgeleide verzorgenden via e-learning en maatwerk trainingen
  • Een versnelling van het declaratieproces
  • Uniformering van de werkwijze
  • Minder werkzaamheden in de back-office
  • Verlichting van de administratieve lasten van medewerkers
  • Sneller inzicht in planning en roosters door gebruik van smartphones en tablets