Operational Improvement

Organisaties ervaren in toenemende mate interconnectiviteit, zowel intern als met klanten, leveranciers, keten- en netwerkpartners en overheden door de toepassing van informatie – en communicatietechnologie. (Financiële) bedrijfsprocessen dienen enerzijds hierop te worden aangepast en kunnen anderzijds verbeterd worden door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Typische processen waaraan gedacht kan worden zijn P2P, O2C, R2R.

Door gebruik te maken van onze bewezen BPM (Business Process Management) aanpak kunnen verbeteringen op het gebied van efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit, klantgerichtheid of innovatie behaald worden. Aangezien de rol van IT hierbij voortdurend belangrijker wordt heeft Tacstone de aanpak verrijkt met best practice tooling/ systemen. Deze kunnen enerzijds geïntegreerd worden in de bestaande IT-omgeving. Voorbeelden zijn BI-tools, financiële modellen die “met een druk op de knop” inzicht geven in de gewenste stuurinformatie. Anderzijds kunnen deze aanvullend en onafhankelijk van bestaande IT-systemen worden toegepast, denk hierbij aan nieuwe technieken als Robotics Process Automation (RPA) en Process Mining.

Samen met uw organisatie zijn wij in staat het volgende te realiseren:

  • Succesvolle strategie-executie
  • Reductie van (operationele) kosten
  • IT-projecten transformeren naar business doelstellingen door niet de techniek alleen centraal te stellen, maar de processen en organisatie
  • Ontzorging van management door doelstellingen resultaatgericht te managen
  • Foutenreductie (door minder handmatige processen en meer optimalisatie)
  • Verbeterd inzicht in de business (door snellere, consistentere en relevantere rapportages)

Contact

Heb je vragen en/of wil je meer informatie over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van Operational Improvement? Neem dan contact op met Mark de Poorter.

Mark de Poorter