Digital Strategy

Digitalisering zorgt voor een golf aan veranderingen en biedt vaak verrassende mogelijkheden in zowel bestaande als nieuwe markten. Digitalisering leidt tot compleet nieuwe businessmodellen, soms disruptief en vaak resulterend in méér en/of andere concurrentie. Hoe krijgen wij inzicht in de kansen die hierdoor ontstaan? Of de bedreigingen die op ons afkomen? En hoe maken we die concreet? Veel organisaties worstelen met deze vragen. Hierdoor blijven mogelijkheden onbenut. Of leiden initiatieven tot verspilling van tijd, energie en middelen.

Tacstone ondersteunt bij het ontwikkelen van een heldere visie op de rol van technologie voor uw organisatie. Wij kennen de actuele trends in digitalisering en de gevolgen hiervan. Wij leggen u als bestuurder strategische opties voor en wij werken deze opties samen met u uit in een concreet Target Operating Model en een ‘roadmap’. Zo bieden we een raamwerk voor de operationalisering in uw organisatie.

Wij helpen u hierbij om kansen te ontdekken die nieuwe technologie kan bieden. De kennis en ervaring die hiervoor nodig zijn, ontlenen wij aan onze actieve rol als investeerder en business partner in ‘tech’-gedreven startup’s en scale-up’s in diverse markten en processen. Omdat wij zélf ook als investeerder actief zijn, staan wij midden in de markt en kunnen we  de hypes onderscheiden van de echte kansen. Onze praktische aanpak, gedreven op de succes- en (zeker ook) faalervaringen uit onze dagelijkse praktijk, levert snel en tastbaar resultaat.

Contact

Benieuwd naar de impact van digitalisering op uw organisatie en/of het concreet formuleren, vertalen en uitvoeren van uw strategie voor een succesvolle digitale transformatie? Neem dan contact op met Bart Verweij.

Bart Verweij

Klantcases

Sena - Strategische Jaarplanning