Control & Compliance

Digitalisering biedt veel kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee ten aanzien van de kwaliteit van de processen, systemen en data die gebruikt worden. Het is noodzakelijk om de beheersing van deze risico’s vanuit een strategische visie en in onderlinge samenhang in te vullen. Op deze wijze is de impact van bijvoorbeeld outsourcing, cloud oplossingen, big data of blockchain op de kwaliteit van processen, systemen en data, geen verrassing die “reparatie” achteraf noodzakelijk maakt, maar een integraal ontwerpvraagstuk.

Wij begeleiden u bij de implementatie van integraal risicomanagement, aansluitend op COSO ERM, inclusief strategische en operationele risico-inventarisaties en “tooling” (zogenaamde” RegTech”), zodat de kwaliteit van uw processen, systemen en data gewaarborgd is. Daarnaast ondersteunen we u bij de verbetering van procesbeheersing inclusief het beheersen van ICT risico’s, het aantonen van control in relaties met ketenpartners (bijvoorbeeld bij outsourcing).

Door onze brede ervaring in audit en riskmanagement, zijn wij in staat om pragmatisch maatwerk te leveren waarbij draagvlak en gedragsverandering kernelementen zijn. Geen doos met methoden, technieken en templates, maar effectieve beheersing. Hierdoor wordt de kans op onnodige kosten en imagoschade verkleint en worden compliance en accountskosten verlaagd. Bovendien beperken wij uw investering door synergie te zoeken met specifieke normenkaders zoals ISO 27001, ISAE3402, COBIT en AVG. En wellicht het belangrijkste: onze aanpak draagt bij aan de juiste focus en gelijk gerichtheid in het realiseren van de strategie en daarmee aan rust in de boardroom en in de relatie met interne en externe toezichthouders.

Contact

We komen graag met u in contact om kennis te maken en kansen op het gebied van Control & Compliance te verkennen. Voor vragen, opmerkingen of het plannen van een (vrijblijvend) gesprek kunt u contact opnemen met Jim Emanuels.

Jim Emanuels