Cannock Outsourcing

Reductie van uitvoeringskosten. Focus op kerntaken. Inkrimping van personeelsbestand. Aanvullen van ontbrekende kennis en competenties. Waarborgen van continuïteit. Er zijn legio redenen om tot uitbesteden van (onderdelen van) bedrijfsprocessen over te gaan. Tacstone combineert de ervaring in het begeleiden van (grote) ondernemingen bij strategische sourcing vraagstukken met het ontwikkelen van sourcing diensten in de financiële functie. Wij werken hierbij intensief samen met bestaande robuuste en krachtige uitvoeringsorganisaties, zoals met Cannock Chase (onderdeel van DAS Legal Finance) in onze Joint Venture Cannock Outsourcing.

Cannock Outsourcing neemt organisaties de zorg voor facturatie-, debiteurenbeheer- en (huur)incassoprocessen uit handen. Efficiënt, professioneel en nauwgezet. Wij regelen alles wat nodig is, variërend van blauwdrukken, transitieplannen, de ontwikkeling van een regiefunctie in de klantorganisatie, overdracht van uitvoerende taken, ICT aanpassingen, financiële administratie, klachtenafhandeling tot management rapportages. Alles wordt gepland en uitgevoerd volgens beproefde draaiboeken, maar met oog voor draagvlak en personele consequenties.

Outsourcing op de Cannock manier betekent de zekerheid van direct lagere uitvoeringskosten, gegarandeerd betere inningsresultaten en meer liquiditeit. Het betekent ook meer grip op de processen, flexibiliteit, schaalbaarheid, continuïteit en best-in-class uitvoering.