(Financial) Process Management

Tacstone is specialist in het optimaliseren van financiële processen. Wij maken deze processen klantgerichter, betrouwbaarder, efficiënter (goedkoper) en flexibeler. Wij doen dit vanuit een integrale benadering, waarin (her)ontwerp van een proces altijd hand in hand gaat met de benodigde aanpassingen aan de organisatie, besturing (governance), ICT-systemen en personele bezetting.

Wij verbeteren financiële processen mét de klant samen, en dus niet vóór de klant. Bij de implementatie van procesverbeteringen besteden wij veel aandacht aan de begeleiding van het management en de medewerkers. Onze rol is vaak die van ontwerper en procesbegeleider. Waar nodig leveren wij de “handjes” om concrete aanpassingen te implementeren. Wij richten ons o.a. op herstructurering van financiële administraties, versnellen van maand-, kwartaal- en jaarafsluiting (fast close) en het verbeteren van kostenbewustzijn (ABC/ABM).