Fast close & reporting

Tacstone heeft meerdere professionals in huis die expert zijn in het optimaliseren van het periodieke rapportageproces, ook wel Fast Close genoemd. Ons track record op dit gebied is overtuigend. Wij hebben bij grote verzekeraars, energiebedrijven en andere bedrijven de maand- en kwartaalrapportages met gemiddeld 5 tot 8 dagen kunnen versnellen. Deze versnelling resulteert direct in grote efficiencywinst en deze is vaak zeer welkom in een omgeving waarin fte reducties worden opgelegd. Omdat onze projecten zichzelf snel terugverdienen en de versnelling goed meetbaar is, werken wij bij voorkeur op basis van harde resultaatafspraken.

De periodieke rapportage is voorspellend voor het aandelenrendement en de mate van interne beheersing en dient als belangrijk stuurinstrument. Door de onnodige complexiteit significant te reduceren en de kwaliteit, tijdigheid en betrouwbaarheid van de opleverprocessen te verbeteren weten wij gemiddeld een verkorting van 30% tot 50% te realiseren. Hierbij maken we vaak gebruik van krachtige maatwerk modellen die significante investeringen in dure ERP modules overbodig maken. Bij diverse klanten is aangetoond dat de projectkosten reeds terugverdiend konden worden uitsluitend via de directe besparing op de kosten van de externe accountantscontrole.

Naast de directe financiële voordelen zijn er ook minstens zo belangrijke ‘zachte’ voordelen van onze aanpak. Na afloop van het project is de financiële functie direct in staat om aantoonbaar meer toegevoegde waarde te leveren aan de business afdelingen, omdat veel minder tijd besteed hoeft te worden aan de maandelijkse rapportagewerkzaamheden. Er is meer tijd voor analyses en klantspecifieke rapportages. Het imago van de financiële functie en de samenwerking met andere functies in de onderneming verbetert. Daarnaast zien wij dat ook het vertrouwen in de onderneming bij externe stakeholders zoals investeerders groeit.